Hangi Durumlarda Aile Danışmanına Gitmek Zorunlu Hale Gelmiştir?

Aile danışmanına gitmenin zorunlu hale geldiği durumlar hakkında bazı önemli noktalar şunlardır:


  1. Boşanma Süreci: Boşanma kararı alındığında, çiftlerin çocukların en az etkilenmesi için aile danışmanına başvurması oldukça önemlidir. Danışman, boşanma sürecinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.


  2. Şiddet İçeren İlişkiler: Ev içi şiddet, fiziksel ya da duygusal istismar gibi vakalar söz konusu olduğunda, aile danışmanı müdahalesi zorunlu hale gelebilir. Danışman, güvenli bir ortam sağlamak ve çözüm yolları bulmak için devreye girer.

  3. Çocuk İhmal ve İstismarı: Çocuklara yönelik ihmal veya istismar iddialarında, aile danışmanı devreye girerek çocuğun korunmasını sağlayabilir ve ailenin rehabilitasyonuna yardımcı olabilir.

  4. Ergen Problemleri: Ergenlik dönemindeki çocukların okul başarısızlığı, madde bağımlılığı, intihar girişimleri gibi ciddi problemleri olduğunda, aile danışmanı bu süreçte yol gösterici olabilir.

  5. Bakım Gerektiren Hasta veya Engelli Varlığı: Hasta veya engelli bir aile bireyinin olması, bakım ve destek konularında danışmanlık almayı gerekli kılabilir.

  6. Yeni Kurulan Aileler: Evlilik, çocuk sahibi olma gibi yeni aile düzenlemelerinde, danışman desteği çiftlerin uyum sürecini kolaylaştırabilir.Kısacası, aile içindeki herhangi bir kriz, çatışma veya işlevselliği bozan durumda, aile danışmanına başvurmak oldukça faydalı olabilir. Danışman, aileyi bir bütün olarak ele alarak, sağlıklı işlevsel çözümler üretmeye yardımcı olur.
  • 22 06 2024